Online Booking - Klik her!
Tina Rasmussen

Tina Rasmussen

Ergoterapeut

Om mig:

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2001 og bosat i Sæby.

Specialviden:

Genoptræning og rehabilitering af borgere med neurologiske lidelser med fokus på det fysiske, kognitive og mentale. I mit arbejde tages udgangspunkt i borgers ønsker, mål og livskvalitet. Det kan dreje sig om borgere med, hjerneblødning, blodprop i hjernen, hjernetumorer, hjernerystelser, sclerose, ALS og parkinson.

Genoptræning og rådgivning/vejledning ved synkebesvær (dysfagi)

Genoptræning og vedligeholdende træning af håndled og fingre f.eks. efter håndkirurgi, artrose og nerve-/ledbåndsskader. Erhververfaring:

Erhvervserfaring:

Jeg har arbejdet 6 år inden for det kommunale hjælpemiddelområde.

De seneste 14 år har jeg arbejdet med genoptræning, rehabilitering samt vejledning inden for mange diagnosegruppe og aldersklasser i kommunalt regi. Træningen har foregået dels på træningscenter dels i borgers eget hjem.

Kurser og videreuddannelse:

3 diplom moduler i Rehabilitering af den senhjerneskadede borger i et neuropsykologisk perspektiv.
Executive functions following brain injury (Vurdering af samt træning/tiltag ved nedsatte eksekutive funktioner efter hjerneskade)
GRASP (Træning af arm og hånd efter hjerneskade)
AMPS (Vurdering af fysiske og kognitive funktioner under aktivitetsudførelse)
FOTT (Vurdering af funktion i ansigt, mund og svælg)
MOEFII (Observation og vurdering af funktion ved spisning)
V-VST (Volume-viscosity swallow test – test af synkefunktion ved indtag af væske)
VitalStim Therapy (el-stimulation til brug ved dysfagi/synkebesvær)
Basiskursus i neuromuskulær el-stimulation/OE ved neurologiske borgere
Sanseintegration
Basis kursus i Kinesio taping

Generelle sider BeneFiT Danmark