Anne Louise Lindecrona Kiær

Fysioterapeut

Specialviden:

1. Bidfunktion (oral fysiologi), problemer der relaterer til kæben. Symptomer i kæbe, ansigt, ho-ved, hals, nakke og ører.
2. Hovedpine og spændingsudløst migræne.
3. Smerter og funktionsproblemer i nakke, skuldre, arme.
4. Kroniske smerter

Om mig:

Efter endt uddannelse i København, og med godt og vel 1. Del af lægeuddannelsen i bagagen, var det vigtigt for mig at få den første erfaring som fysioterapeut i sygehusvæsenet, for senere at gå ud i praksissektoren. På Rigshospitalets neurologiske og ortopædkirurgiske (hofte/knæ) afdeling bl.a., fik jeg erfaring med tværfaglig genoptræning i samarbejde med læger, ergoterapeuter og neuro-psykologer. I 20 år har jeg været indenfor praksissektoren og nyder tæt sparring med mine klinik-kolleger, og med tandlæger og læger.

Mit møde med patienten er grundlæggende et møde omkring en problemstilling, der skal løses eller afhjælpes udfra personens ressourcer og ønsker. Det er typisk et detektivarbejde, hvor jeg skal hjælpe patienten til at blive bevidst om årsag til symptomer, og hvad vi i fællesskab kan gøre for at blive dem kvit. Ofte kræver løsningen et samarbejde med tandlæge eller andre fagpersoner.

Det er en daglig glæde at gå på arbejde.

Specialviden: Siden 1997 har det oralfysiologiske speciale, i almindelig tale bidfunktion, interesseret mig og været en del af mit praksisarbejde indenfor det muskulo-skeletale område. Fysioterapi kan være et vigtigt behandlingstiltag ved smerter i bidapparatet, men ofte vil succes med at løse en problemstilling kræve et samarbejde mellem tandlæge og fysioterapeut. Dette har vi udviklet igennem en årrække ved at kommunikere på tværs af faggrænserne og arbejde målrettet på en fælles plan. Således har tandlæge og fysioterapeut løbende kontakt i det enkelte patientfor-løb. Som muskulo-skeletal fysioterapeut behandler man smertetilstande og dysfunktioner i hele bevæ-geapparatet, dvs. ryg, nakke, bækken, ben og arme, både med akutte og kroniske problemer. Denne generelle viden er vigtig og ligger til grund for det særlige område, der omfatter kæbe, hoved og nakke/hals. Når en kæbeproblematik skal løses, vil hele bevægeapparatet blive taget med i be-tragtning og være en del af løsningen. Således trænes og korrigeres holdning, bevægemønstre og arbejdsstilling, ligesom funktion og stabilitet i bidapparatet. Mine interesser ligger primært indenfor nævnte områder, men omfatter også forståelse af smerte-mekanismer, Mekanisk Diagnostik og Terapi, sport/idrætsfysioterapi, samt operationer i hals og strube. Læs mere på: www.bidfunktion.com

Uddannelse og erhvervserfaring:

Uddannet fysioterapeut 1997, Fysioterapeutskolen København.
1988 - 1993 Stud. Med., Medicinsk Fakultet, Kbh., ca. 400 timers FaDL-vagt arbejde
1997 Brønshøj Fysioterapi
Holbæk Fysioterapi v/ Inger Wiggers Kiær
1998 - 1999 Rigshospitalet, Neurologisk afd, og Ortopædkir. Afd. Kbh. Universitet: Enkeltfag i “Videnskabsteori og klinisk beslutnings-tagning”
1999-2001 Assistent på forskningsprojekt om rygsmerter, Parker Instituttet, Frb. Hospital.
https://www.em-consulte.com/en/article/197946
1999 - 2000 Ishøj Fysioterapi v/ Hee Yeol Lee
1998 - 2000 Vestegnens Idrætsklinik på Glostrup Hospital
2000 - 2005 Bagsværd Fysioterapi v/ Vibeke Laumann
Exam MPT (Del 1 af uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi)
http://www.muskuloskeletal.dk/uddannelse/kurser-og-uddannelse-i-muskuloskeletal-fysioterapi.aspx
2004 - 2019 Holbæk Fysioterapi v/ Lene W. Johansen
2020- BeneFiT Holbæk Fysioterapi v/ Payam Ramani
2018- Hostrups Have Fysioterapi v/ Thomas Bertelsen

Jeg har desuden erfaring med:

- Undervisning på kurser for tandlæger og fysioterapeuter samt andre faggrupper med interesse i bidfunktion. I samarbejde med fys Inger W. Kiær og tandlæge Per Stylvig.
- Foredrag indenfor emnet: Ansigtssmerter og craniomandibulære dysfunktioner bl..a i Tandlæge-foreningen, på årsmøde for kiropraktorer, på Fagfestival for Danske Fysioterapeuter m.m.
- Ergonomisk vejledning på virksomheder med primært kontorarbejde.
- Fysioterapeutisk vurdering af borgere tilknyttet Center for Sundhed og Livsstil, AOF, Holbæk Kommune.

Kurser:

Muskuloskeletal Fysioterapi, exam. MPT.
Dynamisk Stabilitet (intro, ryg/UE, nakke, skulder)
Diffentialdiagnostik og reumatologi/neurologi/medicinske sygdomme
Movement dysfunction v/ Shirley Sahrmann
Smerter og Neurodymanik OE og UE (NOI group, Neurodynamic Solutions v/Michael Shacklock)
Cervicognic Headache v/ Gwendolyn Jull
McKenzie
Medicinsk Træningsterapi

First Int. Conf. In Movement Dysfunction 2001, Edinburgh.
IASP Symposiet "Fundamentals of Musculoskeletal Pain”, SMI-Aalborg maj 2007.
IFOMT 2008 Kongres, Rotterdam.


BeneFiT Service ModalTelefon:
Email
Åbningstider
© BeneFiT Danmark