Hjælp os til at blive bedre

Patientsikkerhed

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Hjælp os at blive bedre ved at indrapportere en utilsigtet hændelse på Styrelsen på patientsikkerhed - UTH

Læs mere på ovenstående link eller læs mere i denne folder: Folder om patientsikkerhed

© BeneFiT Danmark