Ditte Jensen

Psykoterapeut

Om mig:
Jeg er uddannet kognitiv psykoterapeut fra Wattar – kognitivt psykologcenter i København i 2019.
Endvidere kognitiv coach og mentor fra Wattar – kognitivt psykologcenter.
Jeg er tidligere uddannet socialpædagog (2009) og har flere års erfaring fra behandlingsskole og Børne-og Ungdomspsykiatrien.
Jeg har de sidste 4 år arbejdet med samtaleforløb i kommunalt regi, hvor jeg tilbyder borgere et individuelt samtaleforløb eller samtale i gruppe med andre, som har forskellige psykiske udfordringer.
I mit arbejde møder jeg mennesker med mistrivsel, stress, angst, spiseforstyrrelser, ADHD og autisme, men også andre komplekse diagnoser, herunder personlighedsforstyrrelser og PTSD.

Jeg har bred undervisningserfaring, hvor jeg bl.a. har undervist psykologi studerende på Københavns Universitet i, hvordan man gennem VR (Virtuel Reality) kan arbejde med angsteksponering, eller hvordan man kan skabe ro på et overaktivt nervesystem, som kan ses ved fx stress, angst, eksamensangst, belastningsreaktioner m.v. Jeg har også undervist familiebehandlere, misbrugsbehandlere & frivillige.

I et forløb hos mig vil jeg give dig ”hjemmearbejde”, det vil sige øvelser og lignende, som du skal udføre imellem sessionerne. Ved aktivt at arbejde med øvelser imellem sessionerne, så vil du hurtigere opleve en forandring.

 
Specialviden/interesseområder:

Bred erfaring inden for det psykologiske og psykiatriske område med både unge og voksne. Individuelle terapeutiske samtaler og samtale i gruppe.
Jeg har haft mere end 5000 terapeutiske samtaler med unge og voksne.

Føler du dig stresset? Oplever du angst? Har du mange bekymringstanker? Hvis du mistrives i din hverdag og det påvirker dig psykisk og måske også socialt, så tilbyder jeg et samtaleforløb i Benefit Holbæk, hvor vi sammen kan kigge på de ting, som er vigtige for dig.
Jeg er uddannet kognitiv psykoterapeut, hvilket vil sige, at jeg har fokus på at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker.
Samtalerne hos mig vil altid tage afsæt i din unikke livssituation, behov og problemstilling.

Udvalgte arbejdsområder:

Kognitiv psykoterapeut (4 årig)
Dialektisk adfærdsterapi (1 årig)
Mentaliseringsbaseret traume terapi (1 årig)
Forskellige kursus dage som fx: ”At overvinde lavt selvværd – en trans diagnostisk kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang”

Erhvervserfaring:

Børne – og ungdomspsykiatrien på Odense Universitetshospital (12-18 årige)

Behandlingsskole i kommunalt regi i Svendborg (6-14 årige)

Coach i kommunalt regi i Gentofte (18-65 årige)

Selvstændig Kognitiv Psykoterapeut

Kognitiv Psykoterapeut og Ungeguide i kommunalt regi i Rødovre (18-30 årige)


BeneFiT Service ModalTelefon:
Email
Åbningstider
© BeneFiT Danmark