Iskiassmerter

– Læs om årsager til iskiassmerter og find gode råd til behandling


iskiassmerter

Illustration fra www.injurymap.com

Iskiassmerter er almindelige og kan forårsages af flere ting. Begrebet ‘iskias’ henviser til bensmerter grundet påvirkning af nerven ”nervus ischiadicus”.

På denne side kan du læse mere om følgende:
• Iskias-nervens anatomi og funktion
• Årsager til iskiassmerter
• Behandling af iskiassmerter
• Hvad kan du selv gøre ved dine iskias smerter

Hvor i kroppen sidder iskiasnerven?

Iskiasnerven udspringer fra de nederste lændehvirvler og korsbenet. Dybt inde i balden forgrenes nerverne og bliver én stor nerve på tykkelse med en tommelfinger. Herfra løber iskiasnerven forbi sædeknoglen og ned i baglårets muskulatur.

Ved knæhasen fordeles iskiasnerven i to grene, som hver især forsyner for- og bagside af underbenet og ned til foden. Du har én iskiasnerve i hvert ben.

Hvad er iskiasnervens funktion?

Nervernes funktion er at transportere nervesignaler til og fra hjernen. Nerven er forbindelsen, der skal til, for at benets muskler kan aktiveres og sanserne kan registreres f.eks. følesans og smertesans.

Da nerven ischiadicus innerverer, det vil sige står for signalet til og fra, et større område af benet kan symptomudspredningen variere. Symptomerne er ofte smerte, men kan også være føleforstyrrelser ud i benet og tæerne.

Almindelige symptomer på iskias

Jag og skarpe smerter i balde og ned i benet
Sovende fornemmelse i balde, ben eller fod
Prikkende, stikkende fornemmelse i balde, ben eller fod
Smerter og jag nederst i ryggen (lænden)

Årsagen til iskiassmerter kan være følgende:

• Rodtryk af nerven
• Adhærent nervetension
• Deep-gluteal-syndrome
• Andre patologiske sygdomme, der kan påvirke nervevævet

Rodtryk af nerven

Skyldes pladsmangel omkring nerveroden. Denne pladsmangel kan f.eks. skyldes aldersforandring (slidgigt), diskusudposning, overbelastning af ryggen eller andet.

Adhærent nervetension

Dette er en tilstand, hvor nerven eller dens omkringliggende bindevæv mangler elasticitet. Dette kan skyldes arvævsdannelse efter rygoperation, diskusprolaps, slidgigtforandringer eller betændelsestilstand i nerven.

Deep-gluteal-syndrome

Nerven løber igennem og mellem muskler hele vejen ned gennem benet. Hvis en eller flere af disse muskler er opspændte, kan det give tryk på nerven og herved forårsage iskiassymptomer. Muskler der kan nævnes er de dybere baldemuskler (blandt andet piriformis-musklen) og hasemuskulaturen.

Behandling af iskiassmerter ved fysioterapeuten

Hos fysioterapeuten er det vigtigt, at I sammen finder årsagen til dine symptomer, så smerterne kan afhjælpes. Smerterne vil i langt de fleste tilfælde kunne reduceres/fjernes ved hjælp af ændret adfærd og øvelser.

I nogle tilfælde er fysioterapi ikke nok til at behandle dine iskiassmerter. Her vil du i samarbejde med din fysioterapeut finde den bedste løsning. Dette kan være tilfældet ved en diskusprolaps https://www.benefit.dk/viden-om/diskusprolaps, som også kan være årsagen til dine iskiassmerter.

Hvad kan jeg selv gøre ved mine iskias smerter?

• Hold dig aktiv, men undgå at provokere dine kendte smerter
• Variér dine arbejdsstillinger – der er som sådan ikke gode og dårlige arbejdsstillinger eller kropsholdninger – den næste stilling er den bedste.
• Udstrækningsøvelser af baldemuskulatur og/eller hasemuskulatur kan ofte have en god effekt på dine symptomer.
• Tænk over, om der er en udløsende faktor – eventuelt en skævbelastning i forbindelse med fysisk aktivitet.
• Kontakt din fysioterapeut, hvis dine symptomer ikke forsvinder i løbet af en uge

Kontakt Bene-FiT

I gang, få hjælp, spørgsmål mv.?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide hvordan vi kan hjælpe dig.

Fokus på mennesket bag - din krop, dit liv, din trivsel

  • Alt under samme tag
  • Let at komme i gang
  • Central beliggenhed
  • Høj faglighed & etik
  • Fysioterapeuter og andet autoriseret personale
  • Grundig vejledning
© BeneFiT Danmark