Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

- læs om sygdommen og hvilken træning du skal lave

KOL er en betegnelse for en række sygdomme, der rammer de små og store luftveje i lungerne. Her kan du læse mere om sygdommen og hvilken gavn, du kan få af den rigtige træning.

Her i teksten kan du læse mere om:

  • Sygdommen
  • Hverdagstræning
  • Konditionstræning
  • Styrketræning

Hvad er KOL og hvad kan man gøre ved det?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en fællesbetegnelse for en række sygdomme som laver/har lavet irreversibel skade på lungevævet. Dette kan give åndenød ved almindelige dagligdagsaktiviteter. Du kan dog ved træning (hverdags-, konditions- og styrketræning) mindske denne åndenød ved at forbedre musklernes evne til at udnytte den ilt, der sendes rundt i kroppen med blodet. Det er godt for kroppen at blive forpustet - også selvom du har en lungelidelse.

KOL gør lungevævet mere stift

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom rammer de små og store luftveje i lungerne. De små hulrum i lungerne (alveolerne) går til grunde. Lungevævet bliver derfor mere stift, hvilket giver den sygdomsramte problemer med åndenød - især i situationer der kræver mere muskelarbejde såsom hurtig gang, trappegang, cykling osv. Dette fordi lungerne ikke kan optage lige så meget ilt, som er nødvendigt for muskelarbejdet. Stivheden i lungevævet gør det også hårdere at puste luften ud af lungerne. Derfor skal kroppen bruge mere energi på vejrtrækningen og øger derfor trætheden i hverdagen.

Skaderne på lungevævet er irreversible, men…

Skaden på lungevævet er irreversible, men medicin og ikke mindst fysisk aktivitet kan forbedre kroppens evne til at udnytte den ilt, der tilføres.

Stramheden af lungevævet giver også andre udfordringer som ophobning af slim i lungerne og dermed en forhøjet risiko for lungebetændelse. En anden følgesygdom til KOL er knogleskørhed (osteoporose). Osteoporose udvikles ofte pga. manglende motion, lav kropsvægt og utilstrækkelig ernæring - dog oftest ved kvinder.

Mange personer med svær KOL føler sig afskåret fra omverdenen pga. manglende energi og luft til at komme udenfor. Denne inaktivitet sænker konditallet og muskelstyrken og forværrer derfor åndenøden ved almindelige dagligdagsaktiviteter – dette også forværret af mulig angst for at blive forpustet.

Træning er en essentiel del af behandlingen af KOL

KOL behandles naturligvis med medicin, som udvider alveolerne i lungerne og dermed afhjælper åndenød og ophobning af slim.

Træning er mindst lige så vigtigt som medicinen, da det er med til at bryde den onde cirkel af inaktivitet. Ved at lade dig selv blive forpustet under kontrollerede forhold, kan du afhjælpe frygten ved at få åndenød.

Hverdagstræning – hold dig i gang hver dag.

Har du KOL er det vigtigt at holde dig i gang hver dag. Gåture, cykelture og evt. huslige pligter er gode måder at få daglig motion. Det er vigtigt at blive forpustet i hverdagen - også selvom det i starten kan virke angstprovokerende!

Det er ikke farligt at blive forpustet!

Udover den daglige aktivitet skal du også træne for at øge konditionen – gerne to gange ugentligt. Her skal du være så forpustet, at du overskrider den såkaldte "snakkegrænse", altså at du bliver så forpustet, at lange sætninger er umulige at sige uden en vejrtrækningspause. Ved denne hårde konditionstræning øges musklernes evne til at optage og udnytte ilt, som resulterer i mindre åndenød i hverdagen.

Styrketræning er vigtigt, hvis du lider af KOL

Styrken er endnu en vigtig faktor at træne, da du som lungesyg ofte har nedsat muskelkraft - især i benene. Når du træner med meget vægt på og presser dig selv, øges muskelmassen og –styrken, hvilket giver mere overskud i hverdagen. Desuden vil styrketræning, kombineret med gåture og anden daglig fysisk aktivitet, mindske risikoen for osteoporose.

Prøv også at læse om

Relaterede ydelser

Kontakt Bene-FiT

I gang, få hjælp, spørgsmål mv.?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide hvordan vi kan hjælpe dig.

Fokus på mennesket bag - din krop, dit liv, din trivsel

  • Alt under samme tag
  • Let at komme i gang
  • Central beliggenhed
  • Høj faglighed & etik
  • Fysioterapeuter og andet autoriseret personale
  • Grundig vejledning
© BeneFiT Danmark