Lyskeskader hos fodboldspillere

Nogle af de hyppigste skader hos fodboldspillere er lyskeskader. Der kan være flere årsager til fodboldrelaterede lyskeproblematikker og behandlingsforløbene kan variere herefter.

Læs mere om årsagerne til skaderne og hvad du selv kan gøre ved det.

Her på siden kan du læse mere om:

 • De mest almindelige årsager til lyskeskader
 • Forståelse af anatomien i lysken
 • Hvordan kan jeg forebygge lyskskader
 • Gode råd og øvelser til forebyggelse af lyskeskader

lyske

Illustration fra www.injurymap.com

Hvor på kroppen sidder lysken og hvilke muskler drejer det sig om?

Lysken er området mellem bugvæggen og låret på forsiden af hoften. Fra hoftekammen (spina iliaca anterior superior) og ind til skambenet (tuberculum pubicum) løber et ledbånd (ligamentum inguinale), der sidder lige under huden - her hæfter nogle af mavemusklerne (obliquus externus, obliquus internus, transversus abdominis, rectus abdominis, pyramidalis).

Derudover hæfter alle lårets indadførere (adduktor longus, adduktor brevis og adduktor magnus samt gracilis og pectineus) på skambensknoglen (tuberculum pubicum) i lysken. Hoftebøjeren (iliopsoas) består af to muskler, der udspringer fra lændehvirvlerne og hoftekammen og samles i tilhæftningen (trochanter minor) på lårbensknoglen.

Musklerne omkring lyske og hofte arbejder tæt sammen med de dybe mave- og rygmuskler

Musklerne omkring lyske og hofte arbejder tæt sammen med corens muskulatur (de dybe mave- og rygmuskler). For at hoften og lysken kan udvikle den størst mulige kraft er det vigtigt, at coren er stærk og stabil. En stærk core gør det lettere for ekstremiteterne at arbejde optimalt.

En stærk core vil ikke kun øge din præstationsevne, men også forebygge lyskeproblematikker som f.eks. sportsbrok, der er en skade på vævet i lysken (muskel, sene, ledbånd). I visse tilfælde ses sportsbrok i form af, at hoftebøjeren (iliopsoas) er brudt ud igennem den dybe mavemuskel (transversus abdominis). Dette kan opstå, hvis kraftudviklingen i hoftebøjeren er større end styrken i transversus abdominis. Denne type sportsbrok kan forebygges ved corestabilitetstræning.

Hvad er årsagerne til lyskenskader hos fodboldspillere?

De hyppigste årsager til lyskeskader hos fodboldspillere er:

 • For stor kraftudvikling i muskulaturen omkring hoften i forhold til styrken. Et eksempel kan være, at spilleren sparker, men der pludseligt opstår en større modstand på sparket end beregnet f.eks. ved tackling eller kontakt med banen. Risikoen for dette kan nedsættes ved specifik styrketræning.
 • For hurtig opnåelse af yderstilling - er fleksibiliteten omkring hoften ikke er stor nok, vil spilleren hurtigere ramme yderstillingerne og det er oftest her skaderne opstår, da musklen er svagest i yderstillingerne. Opnår man en større fleksibilitet vil musklens midterbane – der er det stærkeste område - samtidig blive større. Risikoen for dette kan nedsættes med fleksibilitetstræning/udstræk.
 • For svag core, der vil forværre præstationsevnen samt påvirke stabilitet og kraftudvikling omkring lysken. Dette kan forebygges med corestabilitetstræning.

lyske

Illustration fra www.injurymap.com

Hvordan kan jeg forebygge lyskeskader? Her får du 4 gode råd.

 • God kondition og styrke sikrer et større overskud, et større overskud sikrer, at kroppen arbejder mere optimalt.
 • En god fleksibilitet vil gøre det nemmere for musklerne at arbejde i en sikrere del af bevægeudslaget (midterbane).
 • En stærk core sikrer et stabilt fundament for, at resten af kroppen kan præstere godt.
 • En god opvarmning på minimum 10 minutter gør kroppen klar til at præstere og kan nedsætte risikoen for skader.

3 gode øvelser, der forebygger lyskeskader og gør dig stærk og fleksible

 • Mobilitets øvelse af hofte – rotation (siddende på gulvet med 90 grader i hofter og knæ, roteres fra indadrotation til udadrotation, så det ene ben er i indadrotation, mens det andet er i udadrotation - hold gerne armene krydset over brystet, så coren aktiveres samtidigt)
 • Dynamisk corestabilitets øvelse som f.eks. lav planke med hoftedyp skiftevis til hver side
 • Lyske og baglårsstræk (liggende baglårsstræk med benene i 90 grader op ad væggen eller almindeligt lyskestræk i loungestående position)

Jeg har fået en lyskeskade, hvad gør jeg?

Behandlingen af problematikken vil variere alt efter hvilke strukturer, der er skadet. Det bedste du kan gøre, er at kontakte din fysioterapeut for en undersøgelse og indtil da undgå at forværre skaden.

Kontakt Bene-FiT

I gang, få hjælp, spørgsmål mv.?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide hvordan vi kan hjælpe dig.

Fokus på mennesket bag - din krop, dit liv, din trivsel

 • Alt under samme tag
 • Let at komme i gang
 • Central beliggenhed
 • Høj faglighed & etik
 • Fysioterapeuter og andet autoriseret personale
 • Grundig vejledning
© BeneFiT Danmark