Motorisk udvikling og læring hos børn

– læring gennem leg og bevægelse


Børns motoriske udvikling sker gennem bevægelse. Men hos nogle børn foregår denne læring langsommere end hos andre jævnaldrende.

I denne tekst kan du læse mere om:

  • Motorisk usikkerhed – hvad er det?
  • Motorisk læring
  • Sansernes betydning for motorikken

Børn med motorisk usikkerhed

Et barn med motorisk usikkerhed fremstår måske mere klodset eller mere uroligt, og barnet kan have svært ved at udføre almindelige dagligdags aktiviteter. Disse motoriske vanskeligheder kan få betydning for barnet evne til at deltage i sociale fællesskaber som f.eks. sport, og kan betyde at barnet har lavere selvværd. Noget af det, der har betydning for børns motorik, er sansesystemet og barnets evne til at anvende informationerne herfra.

Motorisk usikkerhed – hvad er det?

Motorisk usikkerhed er ikke i sig selv en diagnose, men et udtryk for et barn, der, sammenlignet med jævnaldrende, har svært ved at udføre daglige aktiviteter inden for grov- eller finmotorik. I gennemsnit er der 1-2 elever i hver skoleklasse, der har motoriske vanskeligheder. Motorisk usikkerhed kan skyldes flere ting, men studier har fundet, at børn med motoriske usikkerhed har væsentlig mindre muskelstyrke og reduceret evne til motorisk planlægning sammenlignet med andre børn.

Motorisk usikkerhed kan resultere i inaktivitet

Motorisk usikkerhed kan medføre, at barnet undgår fysisk aktivitet og derved bliver mere inaktiv. Dette kan få betydning for sundheden på længere sigt, idet der herved er risiko for overvægt og andre livsstilssygdomme. God motorik i barnealderen er en væsentlig komponent i forhold til at fastholde en fysisk aktiv livsstil ind i voksenlivet. Ud over den fysiske gevinst ved en god motorik, viser nyere studier desuden, at der er sammenhæng mellem barnets motorik og evne til indlæring i skolen.

Den største udvikling i hjernen sker i 2-3-årsalderen

Man lærer hele livet, men den største udvikling i hjernen sker i 2-3-årsalderen. Det betyder også, at det er i de første år af barnets liv, der er størst potentiale for læring. Børns motorik udvikles gennem barndommen, og der er en sammenhæng mellem mængden af bevægelse og barnets motorik. Børn udvikler bl.a. sin motoriske læring gennem leg. Her udfordrer og overskrider barnet hele tiden siden grænser og opnår herved nye færdigheder.

Forældre kan være meget optagede af barnets milepæle: Hvornår barnet lærer at rulle, kravle eller gå, men for barnet stopper læringen ikke her. Når barnet f.eks. har lært at gå, udvikles færdigheden fortsat for til sidst at blive perfektioneret.

Motorisk læring er en proces

Motorisk læring er en problemløsende proces, hvor barnet forsøger at løse en opgave bedst muligt. Læringsprocessen kan inddeles i faser, hvor barnet i første omgang skal forstå færdigheden. Herefter skal barnet tilegne sig og automatisere færdigheden, for til sidst at kunne generalisere færdigheden. Sidste fase er der, hvor barnet kan anvende sin nye færdighed i andre omgivelser og sammenhænge.

Sansernes betydning for motorikken

Information og bearbejdning af information fra sansesystemet hænger tæt sammen med motorisk kontrol og læring. Det er informationen fra sanserne, der kan fortælle barnet om en bevægelse foregår som den skal, eller om der er noget i bevægelsen, der skal korrigeres. Hvis der er noget i sansesystemet, der ikke fungerer optimalt, kan det derfor have stor betydning for barnets evne til at løse motoriske opgaver.

Balancen har stor betydning for den motoriske udvikling

Et af sansesystemerne, der har stor betydning for motorisk udvikling er det vestibulære sansesystem. Denne findes i det indre øre, og kendes ofte som balancesansen. Opbygningen i det indre øre, gør at barnet er i stand til at vurdere kroppens bevægelse, retningsskift og hovedets position.

Et andet vigtigt sansesystem er den proprioceptive sans, ledstillingssansen. Denne vurderer leddets stilling, bevægeudslag og kraft. Denne sans er vigtig, når barnet skal vurdere om en bevægelse udføres som planlagt, eller om der er noget, der skal justeres. Ligeledes spiller synet og følesansen også en afgørende rolle i den motoriske udvikling og læring.

Fælles for sansesystemerne er, at børn kan have svært ved at modulere og diskriminere de sanseindtryk, de får i løbet af dagen. Herved bliver forudsætningerne for at løse en motorisk opgave dårligere, hvilket kan vise sig som motorisk usikkerhed.

Vil du læse om fysioterapi til børn?

Du kan læse om fysioterapi til børn på Danske Fysioterapeuters hjemmeside via dette link www.boernefysioterapi.dk eller finde en BeneFiT fysioterapeut med viden om børnefysioterapi lige her Børne fysioterapi

Kontakt Bene-FiT

I gang, få hjælp, spørgsmål mv.?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide hvordan vi kan hjælpe dig.

Fokus på mennesket bag - din krop, dit liv, din trivsel

  • Alt under samme tag
  • Let at komme i gang
  • Central beliggenhed
  • Høj faglighed & etik
  • Fysioterapeuter og andet autoriseret personale
  • Grundig vejledning
© BeneFiT Danmark