CORNATOR


CORNATORS samarbejde med BeneFiT Viborg

"Vores medarbejdere tilbringer halvdelen er deres vågne liv i vores virksomhed. Som arbejdsgiver føler vi derfor et stort ansvar for at vores medarbejdere har optimale forhold, såvel psykisk som fysisk, på arbejdspladsen.

Med en ergonomisk vejledning til alle vores ansatte, kan vi skabe endnu bedre rammer for medarbejdersundhed og -trivsel og minimere risikoen for arbejdsskader og sygdom.

 

Vi har valgt BeneFiT fordi de har specialuddannede fysioterapeuter, med stor erfaring og indgående kendskab til regler og anbefalinger for godt arbejdsmiljø."

Søren Busk, COO, CORNATOR A/S

© BeneFiT Danmark