DFI-GEISLER A/S


DFI-GEISLER siger...

”Hos DFI-GEISLER ønskede vi at sætte fokus på sundhed på arbejdspladsen. I den forbindelse lavede vi et sundhedsforløb med BeneFiT. Forløbet startede med et kick-off foredrag om sundhed generelt og på arbejdspladsen. Herefter fik alle medarbejdere tilbudt et sundhedstjek og viden om egen sundhedstilstand. 3 måneder senere fik alle medarbejdere tilbudt et nyt sundhedstjek, for at se på effekten af vores fokus på sundhed.

Forløbet med BeneFiT gav den enkelte medarbejder viden om egen sundhed og satte sundhed og trivsel på dagsordenen – vi var meget tilfredse og kan klart anbefale BeneFiT til andre virksomheder, der også ønsker at sætte sundhed på dagsordenen. Det er dog vigtigt at vurdere længden af perioden mellem de to sundhedstjek, så effekten af ændrede vaner/tiltag bliver mest muligt synlig”

Lars Langkjær, Adm. direktør

© BeneFiT Danmark