lanDit Lokale Køkken

Dit Lokale Køkken – Madservice Herning siger...

"Vi er en afdeling på 21 ansatte i Herning Kommune, som benyttede os af BeneFiT Herning Fysioterapi’s tilbud om sundhedstjek. Alle fik tilbuddet og takkede ja.

Sundhedstjek går ud på, at den ansatte har et individuelt møde med BeneFiT Herning Fysioterapi på ca. 45 minutter, hvor der udføres forskellige målinger fx vægt, BMI, taljemål, Body age og konditest. Ud fra resultaterne er der en dialog.

Det foregår på en meget behagelig og personlig måde, således at den enkel-te går derfra med en her og nu viden om, hvad der er godt og hvad der kan forbedres. Alle har fået en god og konstruktiv sparring, samt forslag til deres sundhed nu og fremad.
Der er også mulighed for opfølgning hos BeneFiT Herning Fysioterapi. Det har en del benyttet sig af.
Herefter kommer BeneFiT Herning Fysioterapi ud på arbejdspladsen, med et oplæg om det samlede resultat for de ansatte i afdelingen. Det har været rig-tig positivt og motiverende!

Samlet set har det været til stor glæde og begejstring for os. Og endnu bedre, vi har haft en fælles oplevelse med fokus på vores sundhed. Vi har delt vores oplevelser og tanker med kollegerne. I pauserne gik snakken livligt om em-net.

Stor tak og ros til BeneFiT Herning Fysioterapi for et fantastisk godt gennem-arbejdet tilbud : o) "

Cherie Holm

© BeneFiT Danmark