EAMV


EAMVs samarbejde med BeneFiT Herning

"På EAMV har vi stor fokus på arbejdsmiljø, og vi ved at det er noget vi hele tiden skal arbejde med.

En vigtig faktor i forbindelse med arbejdsmiljø er sundhed. Sundhed både når det drejer sig om ergonomi på vores daglige arbejdsplads, skrivebord og arbejdsrutiner – men i lige så høj grad vores individuelle sundhed.

EAMV har derfor valgt som trin 1, at tilbyde medarbejdere en individuel ergonomisk gennemgang og vejledning i forhold til egen arbejdsplads samt arbejdsrutiner. Dagen startede med et fælles foredrag, hvor der netop var fokus på mulighed for bevægelse i løbet af dagen, samt det fælles ansvar omkring dette.

Derudover har EAMV også valgt som trin 2, at tilbyde medarbejdere en individuel sundhedstest. Ligeledes med et fælles foredrag omkring sundhed, samt derefter individuelle anbefalinger i forhold til at forbedre sundheden.

Forløbene har skabt stor awarenes omkring sundhed. Sundheden er blevet et fælles element og samtaleemne på arbejdspladsen. Det har været rigtig godt at få italesat, samt få gode input og redskaber, således at bevægelse/træning tænkes ind - både som en del af arbejdsliv og fritid. "

Lisa Brink, HRchef/rektorsekretær

© BeneFiT Danmark