Herningsholm


Herningholms samarbejde med BeneFiT Herning

"Efter gennemgang af APV i hele administrationen var der blandt medarbejderne et ønske om inputs til arbejdsstillinger. Vi valgte derfor ergonomisk vejledning fordi vi gerne vil sikre en fokus på gode vaner omkring arbejdsstillinger og hvad medarbejderne selv kan gøre i dagligdagen (ex. minipauser med øvelser).

Alle medarbejderne har udtrykt stor tilfredshed med hele tiltaget – både foredraget og det at den enkelte har haft mulighed for individuel vejledning. Endvidere er der nu indkøbt træningselastikker, som de forskellige afdelinger kan anvende til små øvelser og mikropauser i løbet af dagen.

Elastikkerne er uddelt – der udpeges ”øvelsesansvarlige”, der skal sikre at de bruges. Der er endvidere bestilt særlige hjælpemidler til nogle medarbejdere efter den individuelle vejledning. Fokus på at hjælpemidlerne anvendes i dagligdagen."

Klaus Brøcker, administrations- og økonomichef

© BeneFiT Danmark