Elstimulation

Hvornår bruger vi elstimulation

Har du svært ved at åbne hånden for at gribe om en genstand kan eksempelvis FES anvendes som supplement i behandlingen. FES står for funktionel elstimulation. Denne type elstimulation fungerer ved at strømmen udnyttes til at hjælpe en bevægelse i gang.

Elstimulation bruger vi også til andre formål. Det bruges til at øge muskelstyrke, mobilisere væv, bl.a. for at opnå bedre bevægeudslag, stimulere kredsløb i en lammet kropsdel og som smertebehandling. Desuden har vi god erfaring med, at det kan påvirke til øget opmærksomhed på en kropsdel, hvor der efter skaden rettes mindre opmærksomhed.

NMES er en fællesbetegnelse for de forskellige måder at anvende elstimulation. Det står for neuromuskulær elstimulation. Vi skelner i daglig tale ikke mellem de forskellige benævnelser.

Derfor anvender vi elstimulation

I en lammet og inaktiv muskel vil sammensætningen af muskelvævet ændre sig, så der bliver flere af de ”hvide muskelfibre” og færre af de ”røde”. De røde fibre giver bedre styrke og udholdenhed. Elstimulation er en effektiv måde at træne evnen til at aktivere de hensigtsmæssige ”røde” muskelfibre på.

Udspænding af muskler, der er blevet korte og stive, kan suppleres med behandling med elstimulation, da det gør det muligt at opnå en mere vedvarende elasticitet i vævet end ved passiv udspænding alene. Det er gavnligt at anvende NMES som forebyggelse mod, at musklen bliver kort og stiv, som kan ses i f.eks. en inaktiv arm.

Muskelvæv i en inaktiv muskel kan med tiden ”visne” og så kan muskelvævet ikke aktiveres med NMES. Vævsændringen forekommer når armen ikke bruges, f.eks. fordi den ikke er stærk nok men manglende opmærksomhed på den kropsdel kan også være årsag.

Selvtræning med elstimulation kan være en mulighed, hvis du sikkert kan anvende apparatet og påsætte elektroder, evt. med hjælp fra pårørende eller plejepersonale.

Pacemaker er en hindring for at anvende elstimulation.

Findes hos klinikker

BeneFiT kan også tilbyde

Kontakt Bene-FiT

I gang, få hjælp, spørgsmål mv.?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide hvordan vi kan hjælpe dig.

Fokus på mennesket bag - din krop, dit liv, din trivsel

  • Alt under samme tag
  • Let at komme i gang
  • Central beliggenhed
  • Høj faglighed & etik
  • Fysioterapeuter og andet autoriseret personale
  • Grundig vejledning

BeneFiT er mere end fysioterapi..

BeneFiT er et fællesskab af fysioterapiklinikker med mere end 200 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund - fordelt på 23 lokationer.

Klinikkerne er lokalt forankrede og fører en række forskellige tilbud og ydelser målrettet din sundhed og livsstil. BeneFiT arbejder primært med fysioterapi - men tilbyder også andre sundhedsydelser lige fra akupunktur til ergonomisk vejledning på din arbejdsplads.

Du behøver ikke at have ondt for at få det bedre.

Kontakt os allerede idag

© BeneFiT Danmark