APV

– et godt arbejdsmiljø er guld værd

Vidste du, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. En APV er en arbejdspladsvurdering og BeneFiT kan hjælpe dig og din virksomhed med at udarbejde den.

APV er et lovkrav?

En Arbejdspladsvurdering (APV) er lovpligtig og skal gennemføres minimum hvert tredje år eller ved større ændringer i organisationen.

APV skal have fem faser

Det er et krav, at en APV består af fem faser:

 • Identificering og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af sygefravær
 • Prioritering af løsninger
 • Udarbejdelse af handlingsplan samt retningslinjer for opfølgning på handleplanen.

Gå dialogvejen med BeneFiTs Dialog-APV

Nøgleordet i BeneFiTs Dialog-APV er samtale.

Dialogvejen handler om, at I vælger den fælles dialog på arbejdspladsen, til at kortlægge, beskrive og senere prioritere handlinger til gavn for medarbejdernes trivsel.

Sammen identificerer I de forhold, der giver arbejdsglæde og de forhold, der giver udfordringer på arbejdspladsen.

Samtidig peger I på, hvad I kan gøre anderledes, for at få eventuelle problemer til at fylde mindre og hvad I skal gøre, for at holde fast i og få mere af det, der fungerer godt. I kan fx ændre i måden hvorpå arbejdet tilrettelægges eller i måden hvorpå I tager vare på hinanden.

Slutteligt prioriteres og beskrives handlingsplanen i samarbejde med de arbejdsmiljøansvarlige.

Slutteligt prioriteres og beskrives handlingsplanen i samarbejde med de arbejdsmiljøansvarlige.

Dialog-APV´ens faser

Møde 1 - Afstemme forventninger og udarbejde plan
Møde 2 - Dialog-APV – part A
Møde 3 - Dialog-APV – part B
Møde 4 - Følge op og udarbejde handlingsplan

Møde 1 - Afstemme forventninger og udarbejde plan

Sammen med jeres arbejdsmiljøansvarlige afstemmer vi form på Dialog-APV´en. Bl.a. skal vi fordele roller, ansvar og opgaver både under og efter gennemført Dialog-APV.

Møde 2 - Dialog-APV – part A

Dialog-APV – part A er en undersøgelse af hvad der hhv. fungerer rigtigt godt og hvad det giver anledning til bøvl og udfordringer på jeres arbejdsplads.

Ved brug af grønne og røde post-it´s bliver medarbejderne bedt om at beskrive tre forhold, der påvirker deres arbejdsmiljø og trivsel i positiv retning og som er med til at give arbejdsglæde – og tre forhold, der skaber bøvl i hverdagen og som påvirker deres arbejdsglæde og trivsel i negativ retning.

Alle forhold hænges op på plancher. I slutningen af Del 1 prioriterer i sammen de forhold, som I synes er vigtigst, og som I ønsker at arbejde videre med på Del 2.

Møde 3 - Dialog-APV – part B

Dialog-APV – part B foregår i grupper, hvor I anviser løsninger og handlinger på de forhold, som I har prioriteret som vigtigst. Modellen for denne del er: Hvad ved vi? Hvad kan vi gøre? Hvad vil vi gøre? Hvad gør vi så?

Efter endt proces overdrages de gode idéer til de arbejdsmiljøansvarlige.

Møde 4 -Følge op og udarbejde handlingsplan

Under mødet udarbejder de arbejdsmiljøansvarlige en handlingsplan i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulenten fra BeneFiT.

Efterfølgende formidler de arbejdsmiljøansvarlige handlingsplanen til medarbejderne senest to uger efter APV'en.

Pris

På ’Dialog-APV – part A’ og ’Dialog-APV – part B’ kan der maximalt deltage 25 medarbejdere pr. seance.

De timer virksomheden skal afsætte til møderne:

Møde 1 - Afstemme forventninger og udarbejde plan 1 time
Møde 2 - Dialog-APV – part A, pr. team/25 medarbejder2 timer
Møde 3 - Dialog-APV – part B, pr. team/25 medarbejder2 timer
Møde 4 - Følge op og udarbejde handlingsplan 1 time

Pris i alt for BeneFiTs Dialog-APV for op til 25 medarbejdereKr. 9.900,-

Tillæg pr. efterfølgende 25 medarbejdereKr. 6.500,-

Der er yderligere mulighed for at tilkøbe facilitering af selve beskrivelsen af handlingsplanen.

(Kørselsgodtgørelse efter statens takster – afhængig af opgavens størrelse og beliggenhed.)

Dialog-APV – part A.
Fælles undersøgelse og prioritering

En Dialog-APV er en kvalitativ form, hvor dialogen og den fælles proces frem mod handlingsplanen er bærende. En Dialog-APV består af to dele:

- Part A er en fælles undersøgelse og prioritering af en lang række arbejdsmiljøforhold.
- Part B identificerer medarbejderne løsninger og handlinger på de forhold, som de sammen har prioriteret og fundet væsentlige.

Som afsæt for undersøgelsen, bliver medarbejdernes præsenteret for perspektiver på arbejdsmiljøet, som er beskrevet på 6-7 plancher, der hænger i lokalet.

Ved brug af grønne og røde post-it´s bliver medarbejderne bedt om at beskrive tre forhold, der påvirker deres arbejdsmiljø og trivsel i positiv retning og som er med til at give arbejdsglæde – og tre forhold, der skaber bøvl i hverdagen og som påvirker deres arbejdsglæde og trivsel i negativ retning.

De røde og grønne post-it´s inddeles herefter i emner og sammen gennemgår af arbejdsmiljøkonsulenten fra BeneFiT og medarbejderne emnerne ét for ét. Undervejs bliver medarbejderne bedt om at knytte et par kommentarer til de enkelte emner.

Når alle emner er gennemgået, stemmer medarbejderne på de tre forhold, som de hver især synes er vigtigst at få arbejdet med på part B. Herefter danner der sig et billede af, hvilke emner der skal arbejdes med på part B.

Arbejdsmiljøansvarlige forbereder part B

Arbejdsmiljøansvarlige forbereder part B I samarbejde med af arbejdsmiljøkonsulenten fra BeneFiT tilrettelægges part B, så den afspejler de emner, som medarbejderne har identificeret på part A.

Dialog-APV – part B:
Gruppevis undersøgelse og forslag til handling

På part B arbejder medarbejderne med de emner, som er prioriteret højt på part A. Arbejdet foregår i grupper og medarbejderne arbejder med modellen: Ved, Kan, Vil, Gør.

Efter grupperne har arbejdet i en halv time og har forslag til, hvad medarbejdere og ledere kan gøre for at afhjælpe fx et ulmende problem, skal grupperne præsentere deres forslag til handlinger og løsninger for de øvrige medarbejdere.

Handlingsplan

Med afsæt i Dialog-APV, part A og B, udarbejder de arbejdsmiljøansvarlige en handlingsplan. Arbejdsmiljøkonsulenten fra BeneFiT deltager i arbejdet og hjælper til, at handlingsplanen bliver enkel og konkret – og med tydelige angivelse af hvornår og hvordan de enkelte forhold skal løses.

Løbende opfølgning

Herefter er det de arbejdsmiljøansvarlige, der har til opgave at sørge for løbende fremdrift på de forhold, der er noteret i handlingsplanen.

Ved behov for sparring fra arbejdsmiljøkonsulenten fra BeneFiT, kan dette tilkøbes efterfølgende.

Sund virksomhed

I dag leverer vi sundhedsordninger der indeholder:

Her kan du læse lidt mere om, hvem vi er: Om BeneFiT

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide hvordan vi kan hjælpe dig eller du har spørgsmål.

Klik her for at læse mere om vores ydelser til virksomheder: Sund virksomhed

Fokus på mennesket bag - din krop, dit liv, din trivsel

 • Alt under samme tag
 • Let at komme i gang
 • Central beliggenhed
 • Høj faglighed & etik
 • Fysioterapeuter og andet autoriseret personale
 • Grundig vejledning

BeneFiT er mere end fysioterapi..

BeneFiT er et fællesskab af fysioterapiklinikker med mere end 200 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund - fordelt på 23 lokationer.

Klinikkerne er lokalt forankrede og fører en række forskellige tilbud og ydelser målrettet din sundhed og livsstil. BeneFiT arbejder primært med fysioterapi - men tilbyder også andre sundhedsydelser lige fra akupunktur til ergonomisk vejledning på din arbejdsplads.

Du behøver ikke at have ondt for at få det bedre.

Kontakt os allerede idag

© BeneFiT Danmark